Lietuviškai  angliškai

Projektų vadovas

Gintaras Lapinskas

Tel. +370 686 26726

E-mail. projektai.spa@gmail.com

Direktorius

Rimvydas Linkevičius

Tel. +370 611 40200

El. p. poolteknologi@gmail.com